Новости

Защитни съоръжения пазят Лозово и Сарафово от наводнения

Защитни съоръжения пазят Лозово и Сарафово от наводнения

ALIM4645  Защитни съоръжения пазят Лозово и Сарафово от наводнения ALIM4645

Последните тежки наводнения в Бургас бяха на 31 януари – 4 февруари. Заради тях дори се наложи обявяване на частично бедствено положение в най-пострадалите райони на общината. В Лозово и Сарафово бе констатирано, че дъждът и придошлите високи води от близките селскостопански площи наводняват улици и ги запълват с кална маса.

ALIM4648  Защитни съоръжения пазят Лозово и Сарафово от наводнения ALIM4648

За спиране на тези процеси, преди да са почнали пролетните дъждове, община Бургас изгради преградни съоръжения в двата квартала. Те са направени от габиони – взаимносвързани модули, изработени от двойноусукана телена мрежа и запълнени с трошено-каменна фракция, информират от пресцентъра на местната администрация. Целта е на някои места калните потоци да се спрат, а на други да се насочат в безопасна посока.

Recent Posts

Leave a comment

Your email address will not be published.

POST COMMENT